วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิเศษศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 งานโครงการพิเศษศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fixit center )ประชุมคณะกรรมการประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อวางแผนในการดำเนินงานณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง