วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วท.พัทลุง เข้ารับโล่รางวัล จาก ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แก่สถานศึกษาที่มีผลการประเมินการดำเนินงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โดยภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ (สถานศึกษาต้นแบบ) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (สถานศึกษาพัฒนาดีเด่น) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (สถานศึกษาพัฒนา) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยเทคนิคตรัง ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี