วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและโครงการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและโครงการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ,นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง