วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

อาชีวะภาคใต้ ร่วมใจ สานสายใยมุทิตา 65

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมงาน อาชีวะภาคใต้ ร่วมใจ สานสายใยมุทิตา 65 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจากเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2