วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงาน

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษาธุรกิจและนักเรียนนักศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อส่งเสริมทักษะในการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะฯ ณ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง