วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
สนใจสมัคร ลงชื่อได้ที่งานปกครอง หรือชมรมดนตรีสากล หมายเลขโทรศัพท์ 095-0391716
ดำเนินงานโดย งานกิจกรรมฯ วท.พัทลุง
ภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #PRสอศ #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน #ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรางวัลระดับ5ดาว #รางวัลชนะเลิศระดับชาติศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน