วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

รับสมัครนักเรียนนักศึกษามีความสนใจทางด้านดนตรีไทย ประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ระดับสถานศึกษา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2565

สนใจสมัครได้ที่ : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง