วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565

ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2565
ลิ้งสมัครเรียน https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
หลักฐานการสมัคร
1) พิมพ์ใบสมัครเก็บไว้ นำมาพร้อมใบรับรองผลการเรียนในวันสอบสัมภาษณ์
2) แฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร/วุฒิบัตร (ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)