วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารของนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนดหมายเหตุ***แจ้งสำหรับนักศึกษาที่ทำเรื่องผ่อนผันไว้ในปีก่อนแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำ เนื่องจากในระบบฐานข้อมูลของงานสัสดี จะมีข้อมูลการผ่อนผันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำ สามารถไปรายงานตัวได้เลยในวันตรวจคัดเลือกดำเนินงาน….โดยงานกิจกรรมฯ วท.พัทลุง