วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ เข้าตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้การบริหารงานโดย นายธนิต แท่นปาน ประธานบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ห้องประชุม Ixora โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง/งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง