วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี รายงานผลการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยมี 1.นางสาวบัณฑิต ไหมทอง 2.นางสาวกรกนก เกื้อนุ่น 3.นายปิยะทัศน์ สานีเวช และควบคุมการฝึกซ้อมโดย คุณครูสุพัตรา สุรสีห์ แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง