วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง ได้ไปต่อระดับชาติที่จังหวัดระยองโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นายณรงค์ชัย สุราษฎารมย์ 2.นายสุทธิกานต์ รักใหม่ 3. นายอัมรินทร์ เดชเครือ๔. น.ส.มัลลิกา สุวรรณโลโดยมีคุณครูผู้ควบคุม นายเอกชัย เพ็จเซ่ง