วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขัน ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี
ผลการแข่งขัน ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช.
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน
1. นายณัฐพล ถาวโรจน์
2.นายกันตินันท์ คงน่วม
3. นายกิตติภัฎ สุวรรณ์
โดยมีคุณครูผู้ควบคุม นายธนภัทร เรณุมาศ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วท.พัทลุง