วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทองโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. นายฐปนวัชร บัวเนียม 2. นายธีรชาติ เต่าคงโดยมีครูผู้ควบคุมนายอภิวัฒน์ มีมุสิทธิ์ แผนกช่างก่อสร้าง-โยธา วท.พัทลุงได้ไปต่อระดับชาติที่จังหวัดระยอง