วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบโควตา ) ประจำปีการศึกษา 2566

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบโควตา ) ประจำปีการศึกษา 2566***หมายเหตุ 1.นักเรียนไม่ต้องมามอบตัวที่วิทยาลัยฯ2. นักเรียนที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรองห้ามโอนเงินทุกกรณี ต้องรอวิทยาลัยประกาศวันที่ 13 มกราคมก่อน