วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

จัดพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธนิต แท่นปาน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวรายงานวัถตุประสงค์ของการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงได้รับเกียรติจากนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและอวยพรปีใหม่แก่แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมโครงการและมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าวฯ ณ บริษัท รถมือสอง ดีเอส ออร์โต้คาร์ บ้านโคกกอก ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง