วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงส่งและรับมอบงาน ระหว่าง คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่

ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงส่งและรับมอบงาน ระหว่าง คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง