วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง