วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

กำหนดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนในกรณีอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนในกรณีอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนแต่ละชั้นปี