วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ณ หานควนถบ ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง