วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรม กล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ประจำปี ๒๕๖๖ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โดมรวงผึ้ง (ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง)