วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นางอมลรดา หนูแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินโครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงประจำปีการศึกษา 2566 ณ โดมรวงผึ้ง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง