วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566

📣📣สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง ตัวแทนจากสถานศึกษาภาคใต้ ที่จะเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 104 ทักษะ 306 รายการ👍🎉🎉👍