วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและดำเนินการรายงานตัวและชำระเงินสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.และ ปวส. (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567