วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. และปวส.รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567

📣📣ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปวช. และ ปวส. รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567