วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน”

⭐️ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มอบหมายให้ นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” เพื่อนำไปสร้างสรรค์ชิ้นงาน พัฒนา ต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวและชุมชน โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง