วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ขอเชิญศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสและผู้ที่เคารพทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครบ 91 ปี

📍 วันคล้ายวันสถาปนา 91 ปี สืบสานประเพณีสงกรานต์💦วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 #ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า ครู บุคลากรทางการศึกษา ครูอาวุโสและผู้ที่เคารพทุกท่าน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครบ 91 ปี กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูบุคลากรดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น การสืบสานประเพณีสงกรานต์👉โดยมีกิจกรรมดังนี้

1. พิธีการบวงสรวงสักการะองค์พระวิษณุกรรม

2. พิธีเปิดทางเดินมีหลังคา (Cover Way)

3. พิธีเปิดห้องประชุมฤทธิ์ดี เสนะวงศ์

4. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลแก่บุคลากร พิธีทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว

5. พิธีมอบโล่เกียรติยศแด่ผู้สนับสนุนงบประมาณ การสร้างทางเดินมีหลังคา (cover way) พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครู บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษา

6. พิธีรดน้ำขอพรครูอาวุโสณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง