วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 33rd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดยนายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัทลุง#แผนกวิชาช่างยนต์ ได้รับ #รางวัลชนะเลิศ🎉🎉พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรี 🏆ประเภทสถาบันการศึกษา ระยะทาง 39 กิโลเมตรภายในเวลา 1ชั่วโมง ค่าการใช้พลังงาน 947 Wh เหลือยังคงเหลือค่าพลังงานสูงสุด 253 Wh ขอรายงานผลโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต คร้้งที่ 33rd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunityผลการแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงทีม PTL EV #โดยมีครูผู้ควบคุมทีม1. นายศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์2. นายขวัญชัย จันทรโชติ3. นายวิสุทธิ์ โอทอง#ตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์1. นายธีรดลย์ อินทร์ชุม 66ปยฟ.12. นายมงคลชัย เพชรมุนี 66ปยฟ.13. นายชญานนท์ อินทฤทธิ์ 66ปยฟ.14. นายอดิศักดิ์ แสงจันทร์ 66ปยฟ.15. นายกฤติศักดิ์ ด้วงมา 66ปยฟ.1