วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับคณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้าศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงาน นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ต้อนรับ คณะครู บุคลากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานำความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล