วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.จังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีคณะครู สมาชิกชมารม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงและ สมาชิกชมรมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (ชั้นปี ที่ 2) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติ ( ทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมือง เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ) โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพีธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้จำนวน 500 คน ณ บริเวณศาลหลักเมือง