วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมเทคนิคพัทลุงพบครูอาวุโส

#เทคนิคพัทลุงพบครูอาวุโส วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมเทคนิคพัทลุงพบครูอาวุโส โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ นายฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับ อดีตผู้บริหาร และคณะครูอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และ คณะครู บุคลากร ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ช่วยกันพัฒนาสถานศึกษา ร่วมรับประทานอาหารเช้าและเครื่องดื่ม เพื่อปรึกษาหารือในการช่วยเสนอแนะ สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาณ ห้องประชุมฤทธิ์ดี เสนะวงศ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง