วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน #วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

16 เม.ย. 2021
166