วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่