วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

รางวัลชนะเลิศทักษะการประกวดร้องเพลงสากลชาย