วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ่ยเพียงออ