วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ STEM ระดับ ปวส.