วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า