วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561