วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

20 เม.ย. 2021
165

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีดร.ประจวบ จันทภาโส เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอก 3 อย่างเคร่งครัด