วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย