วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ดร.ประจวบ จันทภาโส (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (อศจ.พัทลุง) และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อศจ.พัทลุง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. ดร.ประจวบ จันทภาโส (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (อศจ.พัทลุง) และตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด อศจ.พัทลุง รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
📸 Ball Wuttikorn Thongsai 🎤ครูอุเทน คงเทพ#งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง #ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ