วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ยินดีต้อนรับ นายณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการ และนายศีลวัต ก้องเจริญกิจ ครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ด้วยความยินดียิ่ง

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 564ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และคณะครูแขกผู้มีเกียรติร่วมยินดีต้อนรับ ท่านรองณัฐกร อาจทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือและนายศีลวัต ก้องเจริญกิจ ครูแผนกวิชาก่อสร้างและโยธาที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ที่วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง