วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง และคณะผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมประชุม “ซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)”

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง และคณะผู้บริหาร หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมประชุม “ซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” ของอาชีวศึกษาจังหวัด 77 แห่ง ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้อง Smartclassroom โดยมี นายมณฑล รองเลขาฯ สอศ.เป็นประธานการประชุม #ขอบคุณงานสื่อการเรียนการสอนนะคะ ครูอุเทน คงเทพ Ball Wuttikorn Thongsai