วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพโครงการจัดอบรมวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.63