วันพุธ, 28 กรกฎาคม 2564

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รวมถึงนักเรียน นักศึกษาทุกแผนก ทุกชั้นปี ร่วมฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0 ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รวมถึงนักเรียน นักศึกษาทุกแผนก ทุกชั้นปี ร่วมฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการออมและสามารถนำไปบันทึกในสมุดความดีของวิทยาลัยฯภาพและข่าว: #งานสื่อการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง#PRสอศ#ปลดล็อคปรับเปลี่ยนเปิดกว้างอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ