วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประกวดดนตรีไทย ประเภทขลุ่ยเพียงออ