รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า