วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า