วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า