วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย