รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย