วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย