วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ติดต่อเรา

17 เม.ย. 2021
5413

[gmap-embed id=”690″]

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง (Phatthalung Technical College)
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 3066 / โทรสาร 0 7461 3052 
งานทะเบียน วท.พัทลุง  หมายเลขโทรศัพท์  074-613066  ต่อ 133
ในวันและเวลาราชการ
นายเอกชัย เพ็จเซ่ง แผนกวิชาธุรกิจดิจิทัล ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์