วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง และคณะกรรมการรับรายงานตัวครูผู้ช่วย ประชุมรับทราบแนวทางการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 8.30-12.00 น. ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธาน อศจ.พัทลุง และคณะกรรมการรับรายงานตัวครูผู้ช่วย ประชุมรับทราบแนวทางการรับรายงานตัวครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ค. 64 ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง /สำนักงาน อศจ.พัทลุง